About

Jag arbetar professionellt med systemutveckling som konsult hos Citerus. Mitt fokus är att hjälpa mjukvaruutvecklande organisationer etablera solida utvecklarpraxis som hjälper dem att regelbundet leverera ny funktionalitet med förväntad eller överträffad kvalitet. Oftast deltar jag själv i utvecklingsarbetet men det händer också att jag arbetar med team i en mer coachande roll. De ståndpunkter och åsikter som uttrycks här är mina egna.